Bestuur

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:         : Geert Jan Wijnbergen
Secretaris          : Mr. Loes Wijnbergen
Penningmeester : Reinier Wijnbergen
Lid                   : Leonoor Wijnbergen
Lid                   : Wouter Wijnbergen

Alle beslissingen van het bestuur worden genomen met een meerderheid van 75% van de stemmen.

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0158 4121 84

KvK: 60106646