Beleidsplan

Beleidsplan Cocky Wjnbergen Foundation

Inleiding:

De Cocky Wijnbergen Foundation is opgericht door de kinderen en kleinkinderen van Cocky Wijnbergen, teneinde het gedachtegoed van Cocky Wijnbergen vorm te geven.
Het doel van de Cocky Wijnbergen Foundation is ondersteuning geven in financiële zin op drie vlakken. Deze drie aandachtsgebieden zijn voor de naamgeefster erg belangrijk.onderwijs
• Cultuur
• Onderwijs
• Zwakkeren in de samenleving, in de ruimste zin van het woord

Er zullen bij de stichting géén dienstverbanden zijn en eveneens zal er op geen enkele wijze sprake zijn van beloning.

Doelstelling:

De stichting zal fondsen werven bij particulieren en bij bedrijven en instellingen die de doelstelling van de stichting onderschrijven. Voor schenkers is het mogelijk om giften aan de Cocky Wijnbergen Foundation te oormerken. De geoormerkte ontvanger van de geschonken gelden dient te voldoen aan de doelstelling van de Cocky Wijnbergen Foundation. De schenker kan hierover vóór de schenking overleggen met het bestuur van de stichting.

Doelen:

Doelen die de stichting in het kader van de doelstelling voor ogen heeft en zal ondersteunen zijn onder andere:

• Concert stichting Hillegersberg

• Federatie Paardrijden Gehandicapten Prinses Margriet Manege Westerbork

• Shelter Center Pattaya

Strategie:

De oprichters van de stichting zullen zich inzetten voor het werven van fondsen. Hieraan zijn geen verplichtingen aan de oprichters verbonden. Het werven van fondsen en de strategie zal één maal per jaar op de jaarlijkse bestuursvergadering besproken worden.
Wanneer de stichting geoormerkte giften ontvangt en het doel voldoet aan de ANBI voorwaarden zal de Cocky Wijnbergen Stichting deze giften overmaken naar het doel, op eerste verzoek van de gever. Alle overige giften zullen worden uitgekeerd na goedkeuring en instemming door minimaal 75% van de bestuursleden.

Beheer fondsen:

Het door de stichting opgebouwde vermogen zal nooit worden belegd. Het zal worden geparkeerd op een spaarrekening bij een Nederlandse bank. De stichting kan een weerstandsvermogen opbouwen ter grootte van het jaargemiddelde van de fondsen die in de drie voorgaande jaren zijn verworven.

Vermogensopbouw:

Het bestuur verwacht de eerste jaren ca. € 10.000,00 per jaar aan fondsen te kunnen werven. Het beleid is er op gericht dat door het uitdragen van de doelstelling en de wijze waarop de stichting werkt, een bestendige vorm van giften door de stichting zal worden ontvangen. Door het goed communiceren met de gevers zal het enthousiasme bij de gevers worden gestimuleerd.
Vooral het “anti strijkstok beleid” is een belangrijk onderdeel hiervan.
Verantwoording:
De stichting zal jaarlijks de verantwoording van cijfers op deze website publiceren. Het jaarverslag zal worden samengesteld door een extern hierin gespecialiseerd bureau.

Verantwoording:

De stichting zal jaarlijks de verantwoording van cijfers op deze website publiceren. Het jaarverslag zal worden samengesteld door een extern hierin gespecialiseerd bureau.

 

Bestuur:

Het bestuur zal bestaan uit leden van de familie Wijnbergen.
Alle beslissingen van het bestuur worden genomen met minimaal  75% van de stemmen.