Cocky Wijnbergen

Het is 26 februari 1922. Cocky Wijnbergen-Dijkman wordt geboren in de gemeente Hillegersberg (tegenwoordig: Rotterdam). Zij is de jongste van acht kinderen. boerderijHaar ouders bezitten een gemengd boerenbedrijf, de Corneliahoeve aan de Grindweg.

Ze heeft een gelukkige jeugd op de boerderij, dit als basis voor haar leven. Als Cocky negen is, zeggen haar ouders de boerderij vaarwel en verhuizen naar elders in Hillegersberg.

Op haar vijftiende doet ze eindexamen MULO, het tegenwoordige MAVO-D. Verder studeren voor meisjes is in de jaren dertig absoluut niet gebruikelijk. Cocky blijft thuis ‘om het huishouden te leren’.

Later gaat Cocky op naailes en haalt bij Schoevers de diploma’s typen en steno. Ze gaat als typiste werken op een handelskantoor. Dat blijft ze doen tot ze in 1951 trouwt met Lou Wijnbergen. Cocky en Lou krijgen vijf kinderen, van wie er vier in leven zijn, een dochter en drie zonen.

In het midden van de jaren zestig haalt Cocky de akte nuttige handwerken. Die geeft haar onderwijsbevoegdheid. Ze begint met handwerken, maar breidt dat al snel uit met onder meer typen, steno, kinderverzorging en –opvoeding en EHBO. Eerst op Instituut Bender, een middelbare meisjesschool in Rotterdam, gevolgd door de Vrije School en nog later De Poort, een school voor praktijkonderwijs.

Echtgenoot Lou gaat in 1985 met pensioen. Ook Cocky beëindigt haar onderwijscarrière. In die tijd begint de restauratie

van het orgel van de Hillegondakerk, de kerk die het centrum van Hillegersberg vormt.

hillegondakerk

Na de restauratie lijkt het Cocky een goed idee om maandelijks concerten in de kerk te organiseren.

Voortvarend als zij is, slaagt ze er in korte tijd in om anderen hiervoor te interesseren.
Nu is er de Concertstichting Hillegondakerk, die tot op de dag van vandaag van september tot en met april iedere derde zaterdag van de maand een drukbezocht concert organiseert.
Zowel jonge talenten als gevestigde musici treden op.

In “Xaljevertellen”, radio Rijnmond, vertelde zij over Hillegersberg en het ontstaan van de concertstichting.

Voor haar grote verdiensten en inzet op cultureel gebied verleent de deelgemeente Hillegersberg haar in 1995 de Deelgemeentelijke Legpenning.

Cocky en Lou genieten van hun, inmiddels vijf, gezonde kleinkinderen.

Tot haar onuitsprekelijke verdriet overlijdt Lou in 2000 aan een slopende ziekte. Hij werd 79 jaar. In 2013 wordt het eerste achterkleinkind geboren, en 2014 het tweede.

In 2014 staat Cocky nog midden in het leven. Ze kocht op haar 90ste nog een i-Pad die ze dagelijks gebruikt.
Cocky is dankbaar voor al het moois dat het leven haar geeft, inclusief haar goede gezondheid. Ze kent als geen ander het belang van goed onderwijs, en geniet van kunst en cultuur.
Deze drie doelen zijn verenigd in de Cocky Wijnbergen Foundation.